Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v srdci Zlínského kraje

  • Vzájemná provázanost s typovými aktivitami  /projekty/ operacemi  specifického cíle „Posílení technologické spolupráce firem“ do „Pokročilých strojů – technologií pro silný a globálně konkurenceschopný průmysl, dále „Dopravní prostředky pro 21. století – Automotive“, (soulad s Národní RIS3 strategií v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020);

  • Průmyslové biotechnologie (Národní RIS3 strategie);

  • Posílení mezisektorové a technologické spolupráce  malých a středních podniků zaměřených na životní prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů, dále Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny, viz soulad s koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu „Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů" a jejího posouzení vlivů na životní prostředí.