Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v srdci Zlínského kraje

VTP TRIANGL - je aktuálně fungující podnikatelská infrastruktura, která poskytuje pronájem kanceláří a prostor pro zkušebny, laboratoře, poradenské služby, využití přístrojů, know-how společnosti, aj.;
- Podporuje základní a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb;
- V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se vědeckotechnický park dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů;

Volné prostory - volné prostory byly uvolněny po ukončení inkubace:

V budově "S" můžeme nabídnout 2 sousedící prostory v 1.NP. Cena pronájmu je 2.500,-/m2/rok + DPH + energie


Vědeckotechnický park Triangl poskytuje zvýhodněné služby podnikům a firmám využívajících jeho služeb, a to formou:

 • zvýhodněného nájmu
 • zvýhodněných služeb
 • zvýhodněných síťových neskladových dodávek

Dotované technické služby:

 • konferenční prostory
 • internet
 • IT vybavení kanceláří v ceně nájmu

Dotované poradenské služby:

 • Aktuálně fungující podnikatelská infrastruktura, která poskytuje pronájem kanceláří a prostor pro zkušebny, laboratoře, poradenské služby, využití přístrojů, know-how společnosti, aj.;
 • Podporuje základní a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb;
 • V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se vědeckotechnický park dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů;
 • Pomáháme začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápady a zaměřením;
 • Poskytujeme odborné poradenství v oblasti EU dotačních titulů (hlavně OP PIK), veřejných zakázek a soutěží, odpočtů na výzkum a vývoj, Investičních pobídek a další služby;
 • VTP TRIANGL je mostem mezi vědeckou a podnikatelským sférou;
 • Pomáháme měnit dobré nápady na skvělé firmy;
 • Mezinárodní technologická spolupráce;
 • Pomáháme s propojením investic do technologických strat-upů - soulad s novým rozvojovým fondem /(Evropský investiční fond (EIF) o zřízeném fondu rizikového kapitálu/;
 • VTP TRIANGL pomáhá firmám v rámci přípravy na implementaci INDUSTRY 4.0 - na čtvrtou průmyslovou revoluci. Být silnou a prosperující společností neznamená spokojit se se svojí pozicí, ale naopak myslet do budoucna, být připraven na budoucí změny, strategii společnosti a umět na ně flexibilně reagovat. Promítnutí čtvrté průmyslové revoluce do práce uvnitř celé společnosti otevírá prostor pro nespočet inovací.

industry

Kontaktní osoba:
Bc. Lucie Černá, DiS.
Tel.: +420 773 300 990
Mail: info@triangl-uh.cz


Dotovaná rekvalifikace:

 • Podnikatelský subjekt sídlící ve VTP Triangl může absolvovat školení včetně mzdových prostředků pro školené pracovníky.

Marketingové poradenství:

 • Pomoc zasídleným podnikatelským subjektům ve stanovení koncepcí, strategie, při zpracování projektů, monitoringu.
 • Nabízené služby například:
  • vytvoření podnikatelské strategie podnikatelského subjektu
  • vytvoření – nalezení způsobu, jak porazit konkurenci, respektive s ní spolupracovat
  • zjištění volného prostoru místa na trhu pro podnikání podnikatelského subjektu

Další poradenství:

 • V oblasti financování start-ups a zajišťování zdrojů pro rozvoj firem.
 • Nabídka možnosti posouzení podnikatelských záměrů start-up firem a pomoc při získání finančních prostředků doporučením vhodného podpůrného programu vyhlášeného národním či evropským poskytovatelem, doporučením bankovního ústavu a zpracováním žádosti o úvěr, popř. doporučením společnosti rizikového kapitálu v ČR nebo v zahraničí.