Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v srdci Zlínského kraje

Obsazenost VTP TRIANGL: 94,368% plochy obsazeno

Počet zasídlených firem: 24

Počet pracovníků ve VTP TRIANGL: cca 100 – 120 pracovníků v zasídlených firmách

Počet parkovacích míst: 48, 3 parkovací místa pro tělesně postižené

Nosnou myšlenkou „VTP TRIANGL“ je vzájemné propojení a součinnosti všech čtyř částí VTP, PI, CTT a Business Angels, které společně vytváří nedělitelný a unikátní celek, kde dochází k vědeckému bádání, vývojovým a inovačním procesům, aplikaci nových, a transferu u nás zatím nevyužívaných technologií, a předávání zkušeností a vzdělávání začínajících podnikatelských subjektů spolu s „osvětou“ pracovníků veřejné správy a širší veřejnosti regionu.